Futuro do emprego industrial en Galicia

  • Maica Bouza Seoane Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Resumen

Non podemos falar do futuro sen falar antes do presente e, máis aló do que reflicten os diferentes indicadores —malos no 2019 e peores no 2020 pola crise asociada á covid-19—, os problemas da industria en Galicia agraváronse nos últimos anos, afastándoa do obxectivo europeo de alcanzar no 2020 o 20 % do PIB, Galicia queda no 15,9 %.

En conxunto, a industria galega non só non experimentou ningunha mellora substancial nos últimos anos, senón que, de feito, empeorou notablemente nalgúns ámbitos, eviden­ciando a ausencia de políticas industriais das Administracións central e autonómica.

Resulta especialmente grave a actuación da Administración autonómica, que non usa as súas competencias plenas en materia de política industrial. Cando no Consello Econó­mico e Social de Galicia —representación da pluralidade da sociedade civil galega— acordamos un documento de 50 propostas para relanzar o sector industrial galego, a Xunta non só se puxo de costas e non participou, senón que despois nin sequera levou á practica as iniciativas que eran da súa competencia.

Publicado
2023-01-25